Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Stora Bysta gård
15594 nykvarn
sverige

Inspirations kurser

inspirations kurser

Fördjupningskurs Hästar och Yoga. Nästa Tillfälle 1-5 maj 2019. onsdag-söndag 09.00 -17.00. Fem dagar med ledarskap, kommunikation med hästarna, medvetenhet och fokus  genom yoga på morgonen. Investering: 7500kr. Anmäl intresse på mail: nyman.boden@gmail.com eller till Katrin 0704-912770

Den här kursen ger en djupdykning i Natural Horsemanship för att du ska  förstå hur hästen fungerar och hur vi i relation Häst / människa kan skapa en god relation utefter förståelsen varför hästen agerar som den gör kontra hur vi människor agerar. Det är också spännande att mha Yoga bli medveten om våran kropp och vårat rörelsemönster som påverkar våran kommunikation med hästarna. Det blir alltså både en självstudie och en förståelse för hästarna som du fortsätter utveckla för din egen skull alternativt guida dina elever i. 

NYTT "2019 Välkomna den 8-11 juli på Retreat på vackra Stora Bysta Gård med Hästar , yoga, naturupplevelser /utflykter maila om intresse och mer info